Glohaneseilasen om Keiserens Guldhorn

Startprosedyre:

• Starten går kl 11 for alle klasser. Startlinje mellom startbåt og den nye betongpiren ved Brattøra’s vandrevei.

• Det seiles etter NOR rating. De som ikke har målebrev får rating fastsatt av regattakomiteen.

• Løpet er : V om grønn stake på Skagøra / N om grønn stake på Klosterflua / NØ om bøye/merke på Åbåten.

• Mål linje mellom vannrør merker på Cuba havn tilkjennegis med lydsignal..

• Startprosedyre:

• 1055: Glohanevimpelen på startbåten går opp med lydsignal – 5 min til startsignal

• 1056: Flagg P kommer opp med lydsignal – 4 min til start

• 1059: Flagg P går ned med lydsignal – 1 min til start

• 1100: GPS tid = Startsignal – Glohanevimpelen tas ned med lydsignal

• Mål linje er mellom vannrør merkene utenfor Den Keiserlige Pongtongn på Cuba havn. Lydsignal.

• Seilasen avsluttes kl 16 da alle båter skal være i havn

• Båter som velger å bryte seilasen melder dette umiddelbart på til Johan B mobtel 91129280 eller LADYSHIP

på VHF kanal 6

• Tidtaking og resultatutregning publisere i Tronsalen på Cuba hvor Keiserens Guldhorn deles ut for 108.ende

gang. Resultatene publiseres også under regattaresultater på TSF Nytt.
Iflg Spes fullmakt
Johan Brobakke

Ordenkansler

DVR