Optimist Viderekommende

Påmeldingsskjema finnes HER.

Viderekommendegruppen er for de som har seilt optimistjolle tidligere og som føler seg trygg i båten. Fokuset i denne gruppen er mestring og seilglede, og det vil legges inn små elementer av kappseiling i treningsmodellene. Siden seilforeningen kun kan tilby to nivågrupper for optimistjolle vil det være ulike nivåer og ambisjoner i denne gruppen, men fordi foreningen verdsetter seilglede like mye som resultater har denne gruppen et stort fokus på å gi den enkelte seiler oppfølging på sitt eget ambisjonsnivå.

Det vil i denne gruppen også være fokus på å delta på arrangementer uteom de ukentlige treningene (som treningssamlinger, kretsmesterskap og Norges Cup).

Ved flere enn 10 seilere, vil det være to trenere i denne gruppen for å kunne sørge for oppfølging av hver enkelt seiler.

Det vil fortsatt være mulig å leie båt av foreningen, men vi anbefaler å kjøpe egen båt. Det er mulig å kjøpe gode bruktbåter for under 10 000kr (Se bl.a. finn.no og jolletorget.no).

Organisering av kurset:

  • Det vil være maksimalt 20 seilere på en gruppe, og to trenere hvis flere enn 10 seilere
  • Alle trenerne til Trondhjems seilforening har politiattest
  • Det vil på kurset bli valgt en foreldrekontakt blandt foreldrene, denne personen vil være kontatktleddet mellom styret i jollegruppa og foreldrene.
  • Da dette er den mest erfarne optimistgruppen vil det også velges en klassekaptein for optimistjollene. Klassekapteinen sitter i styret i jollegruppa.
    (Klassekapteinen kan også være foreldrekontakt)