Retningslinjer for søknader om økonomisk støtte og prioritering av disse.


1. Økonomisk støtte fra TSF kan gis i forbindelse med sportslige satsinger som initieres av foreningens styre, og til medlemmer i TSF som søker om økonomisk støtte til deltakelse i en spesifisert regatta, eller til gjennomføring av en sportslig satsing.

2. Tildeling av økonomisk støtte fra TSF gis bare til medlemmer av TSF. Medlemmer i TSF som deltar i et lag/mannskap sammen med medlemmer av andre seilforeninger kan søke om personlig støtte.

3. En søknad må være skriftlig. Søknadsfristen for en gitt sesong er 1. juni. Søknader og forslag som er mottatt innen 1. juni bil bli behandlet samlet. Søknader og forslag som mottas senere vil bli behandlet fortløpende dersom det finnes resterende midler avsatt på budsjettet til økonomisk støtte.

4. Søknader behandles av et utvalg bestående av nestleder, jolleleder og regattaleder. Disse fremmer et forslag for styret i TSF som innvilger eller avslår søknader.

5. Prioritering av søknader vil bli gjort ut fra en vurdering av erfaring og sportslig nivå på søkeren, og på grunnlag av kvalitet/nivå på satsingen/regattaen. TSF prioriterer spesielt følgende:

a. Søknader til deltakelse i regattaer med båttyper som er prioritert av NSF eller TSF. For tiden er Yngling prioritert av TSF.

b. Søknader om deltakelse i mesterkskap (NM, NoM, EM, VM).

c. Søknader fra kvinner til deltakelse i båttyper som har egne kvinneklasser i internasjonale mesterskap.

d. Søknader fra juniorseilere (til og med 19 år).

6. Til rangering kan resultater i foreningens regattaer benytes.Søknader sendes til:

Trondhjems Seilforening
Postboks 97, 7400 Trondheim

Ellert til: jolle@trondhjems-seilforening.no

Søknadsfrist er 1. juni.


Vedtatt av styret i TSF 2007-04-24