Aksjonær i TSF Havn AS

Aksjonær i Trondhjems Seilforening Havn AS

Styret kaller med dette inn til generalforsamling i Trondhjems Seilforening Havn AS i TSF klubbhus torsdag 09. juni 2022 klokken 18.00.

Med vennlig hilsen

Johnny Holst

Styreleder TSF Havn AS