Årsmøte 28. februar kl. 18:00

Det innkalles herved til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag 28.02.2018 kl 18:00 i Skansen Klubbhus.

Vi oppfordrer om å møte i god tid, da møtet settes klokken 18:00.

Dokumentasjon for årsmøtet:

Saksliste og annen årsmøtedokumentasjon er lagt ut på ut på TSFs nettside, samt i papirversjon i klubbhuset for gjennomsyn senest 21.02.2018. Saker fra medlemmene som skal behandles på årsmøte må være levert til styret innen 14.02.2018.

Stemmeberettigede:

Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet. 

På vegne av Styret i TSF:

Sigve Kjelstrup, Leder TSF