Glohanenting 2021

Maktoverdragelse

Vi, keiserinne Kristina Oktavia, kunngjør at en fredelig maktoverdragelse har funnet sted på Cuba under det 122. Glohaneting. Autokraten Tyge har blitt strippet for all ære, og er forvist til Øksningen under navnet Grev Armod. 

Vårt rike Cuba ser en lys fremtid i møte, under styre av en klok og opplyst keiserinne, høyt elsket av folket. Oppmøtte seilere fikk ta del i en storslått kroning og påfølgende herlig festivitas i skinnet fra Glohanebålet. 

I årets største kappseilas, Glohaneregattaen, kjempet 15 båter om Keiserens Gullhorn. For 3. gang er vårt rikes høyeste trofé vunnet av langskipet Citius, egenhendig kappseilt av Einar Sveian.

SEILINGSBESTEMMELSER GLOHANESEILASEN

Lørdag 28 aug. 2021

Velkommen til tidenes Glohaneseilas og lystseilas av beste slag!!

TIDSPROGRAM

 1. REGISTRERING: På Klubbhuset Skansen Lørdag 28 aug: Fra: 09:45 Til: 10:00
  • ** Navn på båt og skipper + TLF til skipper +
  • ** Seilnummer + nor-rating tall
  • ** Har ikke langskipet betalt skatt for Norrating, vil Thyge tildele en passende rating
 2. SKIPPERMØTE På Klubbhuset Skansen:
  • Lørdag 28 aug: Fra: 10:00 Til: 10:15 for belæring av løpets gang og rettferdig seilas
 3. PLANLAGT START:
  • Lørdag 28 aug: 10:55 Varselsignal Glohaneseilas
  • Startlinje mellom startbåt og Fyrtårn Skansen havn
  • ** Påmelding til Glohaneseilas via Facebook lenken.
  • ** Se seilingsbestemmelsene i sin helhet i Facebook posten!

Glohaneting 2021

Kjære seilere!

Jeg vil med dette kunngjøre at det til tross for pest, kolera, corona og andre svinske sygdommer som måtte herje langs kysten vil bli gjort det ytterste for å kalle inn til et Glohaneting den 28.august i år. Jeg ber dere om å planlegge årets seilas slik at dere rekker frem til startlinjen i god tid før solen står på sitt høyeste denne dag, slik at vi atter kan få kjempet om det gjeveste trofe i vårt rike – gullhornet! Admiralitetet vil gjøre det ytterste for ta imot dere til ting, fest, moro og spetakkel ut i de sene nattetimer etter at alle båter er trygt forankret ved vår Cuba.

Thyge Emanuelson

Glohanen 2020 er kansellert

Kjære godtfolk og seilere. I disse dager skulle det ha blitt sendt ut en kunngjøring med innkalling til Glohaneting. Dessverre har vår kjære republikk blitt utsatt for en vederstyggelig trussel om sykdom og elendighet. Det sies av de som forstår seg på dette at det er på linje med da pesten kom til Bergensia for flere hundrede år siden. Denne trusselen kan jeg dessverre ikke utsette dere godtfolk for, selv om mitt admiralitet og jeg nu hadde forberedt til Glohaneting i flere måneder.

Jeg skjønner at det er mange struper som lengter etter både grogg, kjøtt, flesk og øl og kanskje attpåtil en dans med meg. Det kan jeg garantere at det blir muligheter for neste år, den 28. August 2021. Det vil da bli et heidundrande Glohaneting som ingen har sett maken til, hverken søndafjelds eller nordpå. Det skal også da bli muligheter igjen om å kappseile om keiserens guldhorn. I mellomtiden ber jeg dere om å legge dere i hårdtrening på både kappseiling og dans!

På vegne av mitt Admiralitet og ikke minst meg selv vil jeg be dere ligge litt lavt i månedene som kommer i forhold til hvem dere har omgang med og sørge for at dere holder dere ship shape til august neste år.

Thyge R


Det nærmer seg seilsesong

Kjære medlemmer!

Det nærmer seg seilsesong, Corona eller ikke. Styret følger med på utviklingen og tar løpende grep for å sikre seilforeningens interesse.

Vi har jevnlige møter (skype selvfølgelig) og prøver å styre TSF skuta på en best mulig måte i disse vanskelige tider. Regattasesongen står for dør, vi har bestemt oss til å avvente til over påske med å ta en endelig beslutning på om vi kan seile, men det er klart at det blir utfordrende å få dette til.

Når det gjelder utleie av klubbhus på Skansen og Hytta på Tautra er all utleie og bruk midlertidig stoppet på begge plasser. Vi håper selvfølgelig å komme i gang igjen på begge plasser så snart som mulig, her følger vi myndighetens råd og forholder oss til det.

Vær oppmerksom på at bøyehavna på Tautra er steng for alle bruk, dette i samråd med kommunen på Frosta anbefalinger. Se også Frosta-Kummune Koronavirus-temaside

Når det gjelder andre havner i vårt område viser vi til de enkelte kommuners hjemmesider for mer informasjon.

For øvrig planlegges det så langt med normal aktivitet på Skansen service området nå i vår.

Vi oppdatere dere alle via disse hjemmesider og facebook når vi vet mer, inntil da ønsker vi dere en god påske.

Styret TSF.