TSF Årsmøtedokumentasjon 2020-2021

TSF Digitalt Årsmøte 2021

På grunn av koronasituasjonen og nasjonale og regionale føringer for smittevern må vi gjennomføre årets årsmøte digitalt, og med noe forskyvning på dato.

Det innkalles til digitalt årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag 03.03.2020 kl. 18:00-20:00

Mer info om Microsoft Teams app

Arsmotedokumentasjon-TSF-2021_FINAL2

Innkalling til årsmøte 2019

Det innkalles herved til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag 13.02.2019 kl 18:00 i Skansen Klubbhus. Vi oppfordrer om å møte i god tid, da møtet settes klokken 18:00.

Dokumentasjon for årsmøtet:

Saksliste og annen årsmøte-dokumentasjon er lagt ut på ut på TSFs nettside, samt i papirversjon i klubbhuset for gjennomsyn senest 06.02.2019. Saker fra medlemmene som skal behandles på årsmøte må være levert til styret innen 30.01.2019.

Stemmeberettigede:

Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet.

På vegne av Styret i TSF:
Sigve Kjelstrup, Leder TSF

Innkalling til årsmøte 2019