Glohanen 2017

Regattaen om «Keiserens Guldhorn» går av stabelen for 109.ende gang lørdag 26 august med start på Byfjorden kl 11.
Glohanefest og premieutdeling på klubbhuset på Cuba kl 18.
Sett av datoen 26 august. Invitasjon legges ut på web og FB.
Johan B
Ordenskansler
DVR
Continue reading “Glohanen 2017”