Fortøyning

Eksempel på korrekt fortøyning

Havna på Skansen er særlig utsatt i sterk vind i fra nordvestlig kant.

Da kan vi få tung sjø og sterk uro i havna. Det er derfor viktig at alle båtene er forskriftsmessig fortøyd med tau og strekkavlastere av god kvalitet.  Båten skal fortøyes med doble spring og brester foran og bak på begge sider.   Vil vil spesielt minne om følgende:

  • Det skal ikke benyttes sjakler eller annen metallisk forbindelse mellom fortøyningstau og festebøyler på utriggeren.
  • Det skal være strekkavlastere av gummi på alle fortøyningstau.

Continue reading “Fortøyning”

Port i kanalhavna

Det har nå kommet port ved nedgangen til kanalhavna.
image

Inntil videre er porten ulåst, men vi kommer til å montere elektronisk lås av samme type som på klubbhuset,.

Nøklene vil bli kodet til båtplassen , og vil koste ca. kr. 500,-

De som allerede har nøkkel til klubbhuset, vil kunne bruke den samme til porten etter at nøkkelen er lagt inn i systemet.

Brukerne av kanalhavna vil få nærmere beskjed når nøklene er klare.