Dugnad på klubbhuset 28. april kl. 18

Tirsdag 28. april kl. 18.00 er det utvendig dugnad på klubbhuset. Plassen rundt huset skal spyles, rakes og ryddes.

Ta gjerne med kost og rake.

Det serveres kaffe og vafler.

Ta kontakt med hussjef Trond hvis det er noen spørsmål.