Havnefasiliteter

Bøyehavna ligger lunt i naturskjønne omgivelser. Seilforeningen har lagt ut 12 bøyer som besøkende medlemmer av TSF kan benytte seg av.

Joller kan fortøyes til landgangsbryggen ved ilandstiging. Hvis du ikke har egen jolle, kan hyttevakten komme ut og hente. Hyttevakten kan kontaktes på mobil, se vaktliste med navn og telefonnummer.

Som medlem av seilforeningen og med båt i vårt havneanlegg i Trondheim, betaler du et fast årlig beløp for å fritt disponere bøyehavnen og landgangsbryggen. Dette beløpet dekker drift og vedlikehold av bøyene og bryggen. Se mer info under Havn.

Ved fortøying i bøyene gjelder følgende regler:

  • Fortøying skal skje i bøyas armatur overvann, ikke fest tau inn under bøya eller i bunnkjetting.
  • Benytt tau av tilstrekkelig dimensjon og før gjerne tauet via armaturen tilbake til baugen.
  • Fortøyningstauets lengde må minst være en halv båtlengde.
  • Under gunstige vindforhold kan det fortøyes inntil tre båter i samme bøye. Båter må forhales hvis melding om økende vind.
  • Unngå å forstyrre fuglelivet. Benytt landgangsbryggen til og fra hytta.
  • Det er ikke anledning til å fortøye annet enn gummibåter eller joller langs bryggen. Ved lavvann kan vanndybden være ned mot 0.75 meter.
  • Søppel kasted i restavfallsdunker ved naustet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.