Fortøyning

Eksempel på korrekt fortøyning

Havna på Skansen er særlig utsatt i sterk vind i fra nordvestlig kant.

Da kan vi få tung sjø og sterk uro i havna. Det er derfor viktig at alle båtene er forskriftsmessig fortøyd med tau og strekkavlastere av god kvalitet.  Båten skal fortøyes med doble spring og brester foran og bak på begge sider.   Vil vil spesielt minne om følgende:

  • Det skal ikke benyttes sjakler eller annen metallisk forbindelse mellom fortøyningstau og festebøyler på utriggeren.
  • Det skal være strekkavlastere av gummi på alle fortøyningstau.

  • Strømkabler skal være av godkjent type beregnet for utvendig bruk.
  • Strømkabelen må henge så slakt at båten kan beveges i lengderetningen.
  • Strømkabelen skal ikke forlates på kaia med spenning på, men kobles i fra marinaens stikkontakt og oppbevares ombord.
  • Når båten ligger i vinteropplag bør fenderene festes på rekkestøttene helt nede ved dekket, ikke henge og slenge fra øverste rekkewire. Benytt gjerne fylte vannkanner nedsenket under vann som vekt for å hindre at fendrene blir vippet opp på utriggerene.