Glohaneseilasen om Keiserens Gullhorn 2018

Seilingsbestemmelser

1. REGLER

1.1. Seilasen er underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, Nordisk Seilforbunds forskrifter, Norges Seilforbunds regler, vedtektene for klassene og NOR-rating sine regler med unntak av endringer i reglene gjort i seilingsbestemmelsene.
1.2. For seilasen gjelder felles rating basert på NOR-Rating sine måltall.
 

2. BESKJEDER TIL DELTAGERNE, PÅMELDING, KOMMUNIKASJON UNDER SEILAS

2.1. Kommunikasjon til deltagerne gjøres gjennom regattaens nettsider:
https://www.trondhjems-seilforening.no/regatta/regattabater/arrangement/
2.2. Kommunikasjon til deltakerne etter briefingmøtet vil skje via oppslagstavle ved klubbhuset skansen. 
2.3. Skippermøte blir på TSF Klubbhuset Skansen, Lørdag 25 aug. kl. 10.00 
2.4. Under seilasen foregår kommunikasjon med regattakomitéen via tlf 926 85 628 
2.5. Båt som bryter seilasen er pålagt å sende SMS til regattakomitéen (mobilnr: 926 85 628). 
2.6. Brytende båter skal også melde ankomst i nødhavn. 
2.7. Alle båter skal sende SMS til regattakomitéen (mobilnr: 926 85 628) når båten runder:
2.7.1. Svart stake på Midtfjordsgrunnen, og 
2.7.2. Grønn stake på Skagøra. Og
2.7.3. Målgangstid Cuba havn
Dette for å gi regattakomitéen grunnlag for å vurdere eventuell avkorting.
 

3. TIDSPROGRAM

3.1. Registrering (På Klubbhuset Skansen):
Navn på båt og skipper + TLF til skipper + Seilnummer + nor-rating tall
25-august-2018: Fra: 09:45 Til: 10:00

3.2. Skippermøte (På Klubbhuset Skansen):
25-august-2018: Fra: 10:00 Til: 10:15
3.3. Planlagt start:
25-august-2018: 10:55 Varselsignal Glohaneseilas

3.4. Maksimaltid:
25-august-2018: 16:00
 

4. KLASSEINNDELING

4.1. Følgende klasser og klasseflagg gjelder: Glohanevimpel
 

5. LØPSBESKRIVELSE

5.1. Startlinje mellom startbåt og St.Olavs Pir. Det seiles etter NOR-rating
5.2. Svart stake på Midtfjordsgrunnen (Noter tid + sende SMS til reg. når passere stake) – Om Styrbord
5.3. Grønn stake på Skagøra (Noter tid + sende SMS til reg.når passere stake) – Om Styrbord
5.4. Grønn stake på Klosterflua – Om Styrbord
5.5. Stake på Åbåten – Om Styrbord
5.6. Mål mellom to svarte vannrør merker på Cuba havn (ved flytebrygge).
(Noter tid + sende SMS til reg. med målgangstid)
 
 
Glohaneseilasen 2018

6. STARTPROSEDYRE:

6.1. KL. 10.55: Glohanevimpelen på startbåten går opp med lydsignal – 5 min til startsignal
6.2. KL. 10.56: Flagg P kommer opp med lydsignal – 4 min til start
6.3. KL. 10.59: Flagg P går ned med lydsignal – 1 min til start
6.4. KL. 11.00: Startsignal – Glohanevimpelen tas ned med lydsignal
 

7. MAKSIMALTID

7.1. Regel 35 om maksimaltid utgår. Det brukes i stedet maksimal målgangstid.
7.2. Ved fullt løp uten avkorting er maksimal målgangstid lørdag 25.august.2018 kl 16:00, dvs. at båter som ikke er notert med målgang ved Cubas Havn før lørdag  
25.august.2018 kl 16:00, vil bli notert som DNF.
 

8. AVKORTNING OG ENDRING AV LØP

8.1. Det er muligheter for avkortninger av seilasen underveis og endring av løp for seilasen
8.2. Endring av løp kan skje fram til lørdag kl. 10.15, og oppslag om dette vil skje på info tavle ved klubbhuset på Skansen..
8.3. Avkorting av løp kan skje underveis i regatta ut fra de rådene forhold sett opp mot muligheten for å nå de enkelte maksimale målgangstider.
8.4. En avkortning / endring av løp vil medføre at det informeres på SMS til kontaktperson på deltakende båter
 

9. PROTESTER

9.1. Protester skal innleveres regattakomiteen senest kl 17:00 lørdag 25.august.2018 ved Seilerhytta Cuba. 
9.2. Protesterende båt plikter å orientere påprotesterte båt(er) om protesten.
 

10. PREMIERING

Premier vil bli tildelt de første båt etter utregnet tid i seilasen. Tildeling under festmiddag på Seilerytta Cuba
 

11. AVGJØRELSE OM Å SEILE

11.1. Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar jamfør kappseilingsreglene 4, Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.
11.2. Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
 

12. SIKKERHETSKRAV

12.1. Deltakere er selv ansvarlig for at båten fyller sikkerhetskrav og en mannskapsliste med navn og mobilnumrene før briefingen. 
12.2. Det skal oppgis mobilnummer til alle som er om bord.
 

13. KONTAKTPERSONER

Bård Fjeldaas: TLF  926 85 628.  Regattakomite under seilasen