Glohaneting 2022

Innkallingen til vårt rikes allerhøieste Glohaneting!

Innkallingen til vårt rikes allerhøieste Glohaneting den 27.august går nå ut til alle frie seilere! Kappseilas over Strindfjorden, høidepunktene i Keiserinne Kristina Oktavias første regjeringsår med tilhørende seremonier, kur og domsavsigelser, steking av glohener og påfølgende høilytt taffel ut i de blå timer står på programmet. Se også relaterte facebook innlegget.

Velkommen!