Gohanenting 2021

Keiserin Kristina Oktavia

Maktoverdragelse

Vi, keiserinne Kristina Oktavia, kunngjør at en fredelig maktoverdragelse har funnet sted på Cuba under det 122. Glohaneting. Autokraten Tyge har blitt strippet for all ære, og er forvist til Øksningen under navnet Grev Armod. 

Vårt rike Cuba ser en lys fremtid i møte, under styre av en klok og opplyst keiserinne, høyt elsket av folket. Oppmøtte seilere fikk ta del i en storslått kroning og påfølgende herlig festivitas i skinnet fra Glohanebålet. 

I årets største kappseilas, Glohaneregattaen, kjempet 15 båter om Keiserens Gullhorn. For 3. gang er vårt rikes høyeste trofé vunnet av langskipet Citius, egenhendig kappseilt av Einar Sveian.