Ventelister

Revidert venteliste oppdatert 15. januar 2014 kan lastes ned her: Venteliste medlemmer-2012-08-15 og Venteliste aksjonærer-2014-01.15
Tabellen gir en oversikt over medlemmer som er registrert som søkere av havneplass pr. januar 2014. I tabellen fremgår hvilken havn og plasskategori som ønskes, hvilken båttype det gjelder og eventuelt havneplass søkeren leier på det tidspunkt søknaden ble sendt.

De av medlemmene som har kommentarer eller nye opplysninger til listen, anmodes om å sende en e-post til Havnesjefen eller ta direkte kontakt med driftskontoret (onsdager 0930–1700) på telefon 73531512 eller direkte til driftsleder på mobil 93218520.

Merk: Man må ha søkt og mottatt bekreftelse på medlemskap i Trondhjems Seilforening før man sender inn søknad om havneplass! Søknader om havneplass fra ikke-medlemmer vil ikke bli behandlet.

Hilsen
Arve Flatås
Driftsleder