Innkalling til TSF Årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag 19.02.2020 kl 18:00 på Skansen klubbhus. Vi oppfordrer til å møte i god tid, da møtet settes klokken 18:00.

Dokumentasjon for årsmøtet:

Saker fra medlemmene som skal behandles på årsmøtet må være levert til styret innen 5. februar 2020.

Saksliste og underlag publiseres 12. februar 2020, og legges ut på vår nettside, samt i papirversjon på klubbhuset, for gjennomsyn.

Stemmeberettigede:

Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned, og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet.

Vel møtt!

På vegne av styret,

Hege Brende (Leder TSF)