Klubhuss inngang balkong

Innkalling til Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening 2023.

Det innkalles herved til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag 01.03 kl 18:00 i Skansen Klubbhus.

Vi oppfordrer om å møte i god tid, da møtet settes klokken 18:00.


Frist for å melde saker til behandling:

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen onsdag den 08.02 klokken 18:00.
Forslag sendes til styreleder på e-post: leder@trondhjems-seilforening.no


Dokumentasjon for årsmøtet:

Saksliste og annen årsmøtedokumentasjon legges ut på TSFs nettside onsdag 15.02.23 (se nedenfor), samt i papirversjon i klubbhuset klokken 18:00 samme dag for gjennomsyn.


På vegne av Styret i TSF:
Christian Jahn,
Leder TSF