Innkalling til årsmøte i TSF

Det innkalles herved til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag 15.02.2017 kl 18:00 i Skansen Klubbhus.

Vi oppfordrer om å møte i god tid, da møtet settes klokken 18:00.

Dokumentasjon for årsmøtet:

Saksliste og annen årsmøtedokumentasjon er lagt ut på ut på TSFs nettside, samt i papirversjon i klubbhuset for gjennomsyn.Saker fra medlemmene som skal behandles på årsmøte må være levert til styret innen 01.02.2017.

Stemmeberettigede:

Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet.

På vegne av Styret i TSF:

Sigve Kjelstrup, Leder TSF