KRISE – Nordenfjeldske Seileruke 2017

Kristiansund SF sliter med oppslutning rundt regatta og landarrangement! Vi oppfordrer alle som har tenkt til å være med på regatta og/eller landarrangement om å melde seg på snarest! Trykk les mer for infobrev fra Kristiansunds Seilforening og lenker til påmelding!

PÅMELDING NFSU

PÅMELDING MAT OG BANKETT

 

Til lederne i seilforeningene i Midt Norge:

Som kjent arrangerer Kristiansunds seilforening NFSU dette året. Vi har planlagt et arrangement i størrelsesorden 50 pluss båter.

Status i dag er 20 påmeldte båter – 9 fra egen forening – samt svært lite respons på sosiale opplegg, frokoster, middag, bankett mv. Ordinær påmeldingsfrist er utløpt 01. Juni med siste frist for påmelding / etteranmelding 01. Juli.

Dette er så vidt stort avvik i forhold til planene at de planansvarlige og styret skal ha et samlet krisemøte tirsdag i neste uke – 13. juni – for å tilpasse planene i nødvendig grad. Dette kan – slik det ser ut i dag – innebære slike reduksjoner at vi risikerer å måtte avvise etteranmeldte dersom dette blir mange.

For å få et best mulig vurderingsgrunnlag anmoder jeg med dette alle foreningslederne i alle seilforeninger i Midt Norge om å gi meg en tilbakemelding om hvor mange båter og personer den enkelte forening forventer vil komme til vårt arrangement og hvor mange som vil ønske tjenester som frokost, middag mv. Jeg ber videre om at disse blir anmodet om å ordne med påmelding snarest slik at vi kan få planlagt arrangementet på best mulig måte.

Slik situasjonen er nå så må jeg be om en slik tilbakemelding snarest og senest

Mandag førstkommende – 12. juni.

Jeg vil etter møtet tirsdag i neste uke komme med en tilbakemelding til alle lederne som mottar denne email om de justeringer som blir gjort i arrangementet – herunder med det maksimalt antall etteranmeldte vi kan ta i mot.

Jeg hører fra dere om dette.

Med vennlig hilsen

Kjell H. Visnes
Styreformann Kristiansunds seilforening

Mobiltlf: 92480260
Email: kjell.visnes@advio.no
Web: https://kristiansundseilforening.klubb.nif.no/Sid…/Hjem.aspx

Close Menu