Melding om vinteropplag

Melding om vinteropplag på land i Orkanger og opplag på sjøen i Skansen Havn og Kanalhavna 2017/18

Oppsett for vinteropplag på Orkanger er satt til lørdag 14. oktober kl. 0900. Les også retningslinjer for opplag i sjøen. NB! Viktig lesing!

Merk!
All type vinteropplag på Skansen landområde og bølgedemper skal meldes havnesjef@trondhjems-seilforening.no etter samme prosedyre som for Orkanger. Dette gjelder også Yngling, båthengere, og alt av andre båttyper inne jollemiljøet.
VINTEROPPLAG PÅ LAND:
Årets oppsett på Båtklubben Terna sitt område i Orkanger vil skje lørdag 14. oktober fra kl. 0900. Påmelding registreres ved å fylle ut Søknadsskjema for vinterlagring på Orkanger.
Søknaden kan sendes elektronisk til: havnesjef@trondhjems-seilforening.no, eller med post til Trondhjems Seilforening, Postboks 9145, Ilsvika, 7428 Trondheim. Denne prosedyren gjelder også for medlemmer av Båtklubben Terna eller ikke-medlemmer som ønsker opplag. Svarfrist: Onsdag 11. oktober. Maks. antall båter på land er ca. 30 stk.
Lavt antall påmeldinger fører til høyere stykkpris for kraning, for eksempel 15 båter til ca. kr. 1800,- pr. kraning.

Merk!
Oppsett av båter i regi av TSF er organisert som dugnad, så det forventes at alle tar sin del av arbeidet, helt til siste båt er kranet på land. Siste båt opp, blir første båt ut. Det vil være rasjonelt og fordele arbeidsoppgavene mellom 4 personer på brygga og 4 personer på opplagsområdet, i perioden kraning pågår. Det er påbud om bruk av hjelm under kraning!
Alle krybber skal være merket med navn og telefonnummer, være klargjort og i forsvarlig stand. På grunn av klager fra naboer til opplagsområdet, presiseres at løpende rigg må festes på en slik måte at den ikke slår mot masta i sterk vind.

ORDENSREGLER FOR OPPLAGSPLASSEN PÅ ORKANGER
· Alle krybber skal merkes med navn og telefonnummer.
· Ved skraping av bunnstoff skal presenning legges under båten.
· Alt avfall skal kastes i container ved opplagsplassen.
· Spesialavfall som batterier og spillolje er båteiers ansvar.
· Det er ikke tillatt å benytte strøm om bord under vinteropplaget.
· Krybbe og eventuell båtpresenning må tåle sterk vind og snølast.
· Sjekk regelmessig at båten står trygt under vinteropplaget.
· Unngå at løpende rigg slår i masten på grunn av vind.
· Opplagsplassen skal være ryddet senest 14 dager etter utsett.
· Sommerlagring, og fremkjøring av krybber avtales med havnesjefen i Båtklubben Terna Mob tlf. 976 68 652
Minner om at vinteropplag på sjøen både på Skansen og i Kanalhavna er båteierens ansvar.

VINTEROPPLAG I SJØEN
Fortøyninger og bruk av strøm. Båtsesongen er på hell og vi må forvente den første høststormen. Skansen havn er særlig utsatt i sterk vind i fra nordvestlig retning. Lang strøklengde, helt fra Vanvikan, kombinert med bølgerefleksjon fra Ilapiren og strøm som normalt setter vestover, gjør at bølgehøyden og bølgelengden skaper spesielle bølgeforhold i Ilabassenget. Det er derfor viktig at alle båtene er forskriftsmessig fortøyd med tau og strekkavlastere av god kvalitet. Når det varsles om slike vindforhold så før oppsyn med båten.
Det vil bli foretatt en inspeksjon av fortøyninger, strekkavlastere og bruk av strømkabler i hele havna og undertegnede finner grunn til å minne om følgende:

fortøyning

Båten skal fortøyes med doble spring og brester foran og bak på begge sider. (Det finnes mange eksempler på forskriftsmessig fortøyning rundt om i havna, så gå gjerne en runde hvis du er i tvil om hvordan det skal gjøres).
· Det skal ikke benyttes sjakler eller annen metallisk forbindelse mellom fortøyningstau og festebøyler på utriggeren.
· Det skal være strekkavlastere av gummi på alle fortøyningstau.
· Fendere bør festes på rekkestøttene helt nede ved dekket, ikke henge og slenge fra øverste rekkewire.
· Benytt gjerne i fylte vannkanner nedsenket under vann som motvekt.
· Hvis du ønsker presenning over sittebrønnen så benytt en solid type med mange nok maljer. Det ligger mye vind i slike overbygg, så la vær å dekke til fordekket hvis dette ikke er helt nødvendig.
· Strømkabler skal være av type gummikabler for utvendig bruk, og knyttes til båten uten bruk av skjøtekontakter.
· Strømkabelen må henge så slakt slik at båten kan beveges i lengderetningen.
· Strømkabelen skal ikke forlates på kaia med spenning på, men kobles i fra marinaens stikkontakt og oppbevares ombord.
Jeg minner forøvrig om at driftskontoret på Skansen er åpent hver onsdag fra 0930 til 1700. Tlf. 735 31 512 / 932 18 520

Ha en fin høst!