Kontakt oss

Kontaktinfo for de mest aktuelle forespørslene til TSF

Seiling for barn og unge

TSF har et aktivt jollemiljø for barn og ungdom. Mer informasjon finnes på jollegruppens egne sider For ytterligere informasjon, ta kontakt med jollesjefen.

Styret i TSF krever politiattest for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming!

Informasjon om turgruppa i TSF finnes her. Er du en vordende eller ivrig turseiler, ta kontakt med turgruppa 

Jollegruppa

 

Leie av klubbhus på Skansen

Informasjon og utleiepriser for klubbhuset finner du på Klubbhus siden Ønsker du å leie klubbhuset vårt på Skansen, send en forespørsel via beststillings-kjemaet til hussjefen.

Klubbhuset på Skansen

 

Havn

Informasjon om havneplass og opplag finner du under Havn. For mer informasjon og forespørsler relatert til dette, kontakt havnesjefen

Skansen Havn

 

Seilerhytta på Tautra

Cuba er TSF sitt hytteanlegg på Tautra og er åpent for utleie til både medlemmer og andre. Mer informasjon får du ved å kontakte Hyttesjefen per e-post For spørsmål vedrørende publisering av stoff på nettsidene samt spørsmål av mer generell karakter, ta kontakt med redaksjonen

 

Cuba på Tautra

Kontaktinformasjon til styret og alle komiteelederne i TSF

NamePhoneRole
Sigve Kjelstrup95781312Leder
Mikael ViggenNestleder
Helene RydjordStyremedlem administrasjon
Jon Kåre Hellan95777982Hovedkasserer
Linn Emelie Schäffer48602166Styremedlem aktiviteter
Henrik Larsen41626201Styremedlem eiendom
Andreas NilsenStyremedlem styre prosjekter
Tom Storvik97503616Vara
Nilssen Nils-MortenHavne sjef
Ytreland KristinHus sjef (Klubbhus Skansen)
Solberg RoseHytte sjef (Cuba)
Midling Anne Sliper90797431Jolle sjef
Osen Knut Regatta sjef
Juul Hans ChristianLeder tur komité
Lonne Lars41359395TSF-nett


Ikke sikker hvem du bør kontakte?