Parkering ved klubbhuset

Hei, styret har som noen kanskje har observert forandret på parkerings regler foran klubbhuset. Det som gjelder nå, er det som står på skiltet. (se bilde).

Dvs at de som har styreverv kan står der, men kun når man er på direkte oppdrag for TSF. Eksempler er Hussjef på oppdrag i huset eller Arve på jobb i havn eller på kontor dag.

Andre som kan stå der er de som leier huset. Slik som det har vært frem til nå må de ha sloss om de to plasser blant en rekke medlemmer som har benyttet plassen, det har også vært problematisk å komme seg inn til huset med større ting pga av parkeringen. Det har vi mottatt klager på.

Leietaker har også førsterett foran styremedlemmer. Håper at alle medlemmer respekter disse regler fremover.

Ellers jobber styret aktivt med å få forandret de nye generelle parkerings regler i område, målet er å få de tilbake der de var, dvs gratis på kveldstid og lørdag ettermiddag til mandag morgen.