PARKERINGSBESTEMMELSER FOR SERVICEOMRÅDET PÅ SKANSEN

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR SERVICEOMRÅDET PÅ SKANSEN

Vi gjør oppmerksom på at det er innført tidsbegrenset parkering for serviceområdet på Skansen. Det er ikke tillatt å parkere innenfor området i tidsrommet 1. November til 1. April.

Trondheim Parkering utfører tilsyn og vil utstede parkeringsbot hvis bestemmelsen ikke overholdes.

Med hilsen,
Arve Flatås
Driftsleder