Prosjekt “Renere Havn” og konsekvenser for kanalhavna

I forbindelse med prosjekt “Renere Havn” skal kanalen mudres, og forurensede områder tildekkes med ren masse.  Les mer om prosjektet
Mens dette arbeidet pågår, må de 43 båtplassene vi har i bryggeanlegget vårt i Kanalen (Brygge H) tømmes og anlegget midlertidig fjernes.

I møte med prosjektleder for “Renere Havn” 18/2 2015 ble det informert om at den delen av arbeidet som berører oss planlegges påbegynt i slutten av august 2015, og båtplassene vil ikke kunne benyttes igjen før i slutten av februar 2016.
Det arbeides med å finne tilfredstillende plassering til de båtene som blir berørt.  Vi ber i den anledning om hjelp fra alle som disponerer båtplass i TSF Havn:
Dersom du planlegger å ha båten i vinteropplag på land, eller vet at båtplassen din blir stående ubenyttet i vintersesongen 2015-2016 vil vi gjerne vite det så snart som mulig, slik at vi kan få oversikt over hvilke muligheter vi har til intern omplassering.