Serviceområdet på Skansen, et unikt tilbud til båteiere i Trondheim!

Serviceområdet ved Skansen bro er et godkjent område for rengjøring og preparering av undervannsskrog. På området kan båteieren leie krybbe og støttemateriell samt ha tilgang på vann og strøm. Båteieren må holde kabler, slanger og eventuell spyler til eget bruk.

Kraning av båter utføres med mobilkran fra Nordic Crane AS, assistert av seilforeningens driftsleder. Det er plass til ca. 8 båter på land i hver pulje
På samme området står en 15 meter høy mastekran som både kan benyttes som et sikkert stilas for reparasjonsarbeid i mastetoppen, men også til kraning av mast og rigg.

Priser og prosedyrer:

  • Leie av området på land Kr. 600,- pr uke. (Opphold utover 2 uker etter avtale)
  • Leie av krybbe Kr. 650,- pr uke
  • Leie av mobilkran Kr. 1 400,- pr. kranløft. (Dette er ca. sum basert på erfaringstall fra 3 års drift)
  • Leie av mastekran Kr. 250,- Som stilas.
  • Leie av mastekran for heising av mast Kr. 450,- (Inkluderer assistanse av driftsleder)

Kraning av båter skjer puljevis hver torsdag fra kl. 17:00, og pågår så lenge det er etterspørsel. Kraning baseres på at deltagerne assisterer hverandre til operasjonen avsluttes. Det skal benyttes hjelm!
Kraning av båter i egen regi, for egen regning, kan skje så snart køen av båter avtar.

Påmelding kan skje elektronisk ved å benytte dette søknadsskjemaet som sendes til havnesjef@trondhjems-seilforening.no
Spørsmål om bruk av serviceområdet kan rettes til klubbkontoret/v driftsleder Arve Flatås tlf. 73531512 eller privat mob.nr. 93218520. Kontoret er åpent hver onsdag i tidsrommet 09:30 – 17:00

Ha en fin seilsesong i 2017!