Skansen bru detail

Skansen bru åpnes!

Driftsmelding: Skansen bru

Skansen bru åpnes daglig fra og med 08.06.2022 for båttrafikk på følgende tidspunkt:

  • kl. 06:40-07:00
  • kl. 11:20-11:40
  • kl. 17:20-17:40
  • kl. 21:20-21:40

Det presiseres at dette er tidsrom mellom toggangen på bruen, og at det kan forekomme mindre justeringer ved togforsinkelser.

Kontakt telefon Skansen Bru: 916 72 766

VHF 74
Skansen bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1919
Seilingshøyde (m)4
Seilingsbredde (m)22
Seilingsdybde (m)2,8
Akseltrykk (tonn)16