Stolte matroser i Trondheim

Å bli matros på en av Redningsselskapets frivillige redningsskøyter,
representerer selve grunnutdanningen for alle som har lyst til å stige i gradene om bord. Les artikkelen her

TAKK!