TSF Årsmøtedokumentasjon 2020-2021


TSF Digitalt Årsmøte 2021

På grunn av koronasituasjonen og nasjonale og regionale føringer for smittevern må vi gjennomføre årets årsmøte digitalt, og med noe forskyvning på dato.

Det innkalles til digitalt årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag 03.03.2020 kl. 18:00-20:00