TSF Jubileumsfest 125år – utsatt på ubestemt tid.


På grunn av Covid-19 ser vi oss dessverre nødt til å utsette Jubileumsfesten på ubestemt tid. Vi ønsker at arrangementet skal bli en festkveld som samler medlemmer fra alle deler av TSF, og håper at vi kan ha en skikkelig fest med «alle og alt» en slik fest bør inneholde i løpet av neste år.