Tur og Hav

Denne siden krever oppdatering. Beklager bryet.

Tur og hav ..for the journey

TSF Tur & Hav komité er i ferd med å re-konstituere seg igjen og avholdt onsdag 22.april 2015 et medlemsmøte hvor omlag 20 turseilere møtte opp! Målsettingen for møtet var å bli kjent med hverandre, diskutere hvordan turseiling i foreningsregi kan gjennomføres, samt etablere en turkalender.

Målsettingen for 2015 er å få etablert en fast turkomité, samt gjennomføre noen turer som kan øke kontaktflaten innad i foreningen.

Terskelen for å arrangere en tur skal være lav. Den som planlegger en tur utroper seg selv som tur-kaptein og sender så en invitasjon og turbeskrivelse på e-posten tur@trondhjems-seilforening.no I invitasjonen beskrives det hva slags kategori tur det er snakk om (eks. familie-tur, pensjonist-tur, par-tur, lang-tur eller tur for alle), hvor og når en møtes og på hvilken VHF kanal (L1, L2 eller L3) en kan kommunisere på under turen. Tur & Hav komitéen vil formidle turen gjennom disse nettsidene og på facebook siden til TSF.

For å få etablert et godt turmiljø trenger vi hjelp av ildsjeler, eller de som har lyst til å bli en ildsjel. Føler du at du har litt tid til overs og har lyst til å utvide din bekjentskapskrets tar du kontakt på e-post.