Vannet stenges i havna i uke 43.

Frost og vinter kommer stadig nermere.   Vannet i havna vil bli stengt i løpet av uke 43 (21-27.okt).

Forøvrig vil vi minne om at alle båter i havna skal være godt fortøyd, med både spring og brest. Det er også viktig at alle fortøyningstau har strekkavlastere.

Eksempel på korrekt fortøyning
Eksempel på korrekt fortøyning