Skansen bru detail

Vedlikehold på Skansen Bru

Bruåpning Skansen redusert i helgen den 3.-4. juni

Vedlikehold på Skansen Bru. 

Det skal skiftes ut noen lager på Skansen jernbanebru i helgen den 3. – 4. juni. I denne forbindelsen kan ikke brua åpnes for båttrafikk mellom lørdag den 3. juni klokken 07:00 og søndag den 4. juni klokken 22:00.

Det henvises ellers til Trondheim Havn sine hjemmesider Bruåpning – Trondheim Havn for tidspunkter der Skansen bru kan åpnes.

Eventuelle henvendelse angående dette rettes til følgende e-posten: skansen.nidelv.bru@banenor.no.