Velkommen til høstdugnad på klubbhuset

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp fra kl 19 tirsdag 1. november for å gjøre en innsats for for klubbhuset vårt. På arbeidsplanen står bl.a. maling av dører, rydding, vindusvask og klargjøring til vintersesongen.