Viktig melding fra styret

Et annerledes og vanskelig år går mot slutten. Vi ser dessverre at mange ikke har betalt årets medlemskontigent. TSF trenger sårt at våre trofaste medlemmer betaler. Det er viktig for årets drift, for selv med redusert aktivitet har vi en del utgifter som løper som vanlig. Vi har store planer og drømmer for foreningen videre, og håper dere alle vil være med å støtte oss gjennom dette spesielle året. Styret oppfordrer derfor alle medlemmer om å betale årets medlemsavgift.

Mvh Styret