VIKTIG MELDING TIL BÅTEIERE I TSF!

Kraning av båter fra vinteropplag i Orkanger fastsatt til:
Lørdag 17. April fra kl. 0900.

 • Alt av krybbemateriell stativer og presenning må være fjernet fra området innen 1. mai
 • Leie av lagerplass for krybbe i sommerhalvåret må avtales med båtklubbens havnesjef. Alle krybber må merkes tydelig med navn og telefonnummer.
 • Det er påbudt med hjelm innenfor kranens arbeidsområde!

Serviceområdet på Skansen

Det er inntil videre satt av følgende datoer for puljevis kraning til og fra serviceområdet:

Alle dager fra kl. 1700

 • Torsdag 08.04
 • Torsdag 15.04
 • Torsdag 22.04
 • Torsdag 29.04
 • Torsdag 06.05
 • Med utsett/oppsett tirsdag 11.05 til torsdag 20.05
  (på grunn av «TSF Vårtur»)
Det er påbudt med hjelm innenfor kranens arbeidsområde!

Hvis du ønsker mer informasjon om ledig kapasitet, påmelding og prosedyrer vennligst kontakt havnesjef via epost eller ring driftsleder på mobil 932 18 520

Klubbkontoret er åpent hver onsdag i tidsrommet 0930 – 1700. Telefon 735 31 512
 • Merk at det kun vil bli benyttet sertifiserte krybber og støttebukker som er til utleie av TSF.
 • Båter og båthengere som er plassert på serviceområdet må fjernes innen onsdag 07.04. Fjerning med mobilkran belastes eier.
 • Det er påbudt med hjelm innenfor kranens arbeidsområde!

Les også info på TSF hjemmeside under: HAVN – Serviceområdet på Skansen

Med vennlig hilsen

Arve Flatås

Driftsleder

93218520