Viktig melding til båteiere

Her kommer viktig informasjon om kraning på serviceområdet, og utsett fra vinteropplag.

  • Torsdag 20. april kl. 1700. Første pulje båter kranes i land på serviceområdet. Deretter hver torsdag samme tid unntatt uke 21
  • Merk at det skal benyttes sertifiserte krybber og støttebukker. Krybben leies ut av TSF.
  • Båter som står i vinteropplag på serviceområdet må fjernes innen 20.04. Båter som er klare kan sjøsettes samme dag.
  • Lørdag 22 april kl. 0900. Kraning for utsett av båter fra vinteropplag på Orkanger.
  • Sommerlagring av krybber må avtales med havneansvarlig ved Båtklubben Terna. Krybbene må merkes med navn og telefonnummer.
  • Vann til bryggeanlegget vil bli koblet til så snart det er forsvarlig, fortrinnsvis før påske.

Med hilsen
Arve Flatås
Driftsleder