Aksjonær i TSF Havn AS

Aksjonær i Trondhjems Seilforening Havn AS

Styret kaller med dette inn til generalforsamling i Trondhjems Seilforening Havn AS i Skansen klubbhus torsdag 1. juni 2023 klokken 18.00.

Med hilsen
Odd Erik Dahlen
Styreleder TSF Havn AS.