Serviceområdet

Kran løfter seilbåter inn og ut av vannet.
Serviceområdet på Skansen

Serviceområdet på Skansen er ment som et tilbud til alle båteiere, som trenger et sted for å utføre service på skrog og motor. Området er godkjent som serviceområde for båter, med nedgravd slamutskiller på 7 m3, dekket med dobbelt lag asfalt.

På området er det tilgang på vann og strøm, men båteiere må selv sørge for strømkabler, vannslanger og eventuelt høytrykksspyler. På området er utplassert båtkrybber av ulike størrelser samt ekstra støttebukker.

All bruk av området må avtales på forhånd, og meldes til driftsleder ved bruk av vedlagte søknadsskjema. På vårparten, i en periode med stor pågang, organiseres kraning til og fra området av driftsleder.

Normalt skjer kraning til og fra området hver torsdag fra kl. 1600, i puljer på fra 6 – 8 båter, alt etter størrelsen. Større prosjekter som krever flere uker på land, bør vente til køen av båter har avtatt.

Søknad om bruk av serviceområde