Kalender

Klubbhus Kalender

Monday 27. May 2024

Huset kan leies året rundt, men aktivitetene til foreningen har prioritet. Det vil si at avtaler for utleie kun kan inngås etter at terminlisten for det gjeldende året er klart (typisk medio februar). Derfor behandles kun henvendelser for inneværende kalenderår.