Kjøp og salg av båtplass

Skansen marina solnedgang
Regler for kjøp og salg av båtplass

Båtplassene som administreres av TSF eies av TSF Havn AS. TSF leier hele havneanlegget av TSF Havn AS og leier ut båtplasser til medlemmer av foreningen.

Tildeling av båtplass fra TSF betinger kjøp av aksjer i TSF Havn AS som tilsvarer båtplassen. Reglementet dekker derfor både regler for utleie av båtplasser og kjøp og salg av aksjene forbundet med båtplassene.

Reglement for utleie av båtplasse