KRAV TIL FORTØYNING I SKANSEN OG I KANALHAVNA

Varsel fra havnesjefen i Trondhjems Seilforening

Havnesjefen har foretatt en befaring langs bryggene Skansen havn og i Kanalhavna, med fokus på forsvarlig fortøyning. Med henvisning til bestemmelsene i leieavtalen og i seilforeningens havnereglementet (se link) oppfordres den enkelte båteier om å foreta en gjennomgang av fortøyningene på egen båt.

De fleste har gjort jobben på en god måte, men det er også registrert utilstrekkelig sikring og mangelfull fortøyning i enkelte båtplasser som f.eks.:

  • Båter uten spring på begge sider eller kun på en side.
  • Underdimensjonerte tau.
  • For slakke spring som ikke er avstemt med brest
  • Mangler helt eller delvis strekkavlastere (defekte)

NB!
Om bryggeanlegget skades som følge av utilstrekkelig fortøyning vil dette bli belastet eiers forsikringsselskap.

Eksempel på god fortøyning i marinaanleggene:

Sjekk og løpende rigg (fall) ikke hamrer mot masta så det oppstår skader. Dette gjelder spesielt for båter i kanalhavna, hvor støy har ført til klager fra naboer. Vi er behjelpelig og kan bistå med råd og vink ved behov.

Kontakt: Foreningskontoret i kontortiden onsdager 0930-1700 Tlf.73531512 eller privat
Arve Flatås mob. 93218520 eller Ole J. Storaas mob. 41231007

Med vennlig hilsen
Rolf Sagmo Havnesjef

Havmiljø

Drivstoffsøl i marinaen

Elektriske båtmotorselskaper
  • Torqeedo Cruise 4RS
  • Greenstar Marine complete solutions
  • Oceanvolt from Finland

Elektriske båtmotorer og deres rekkevidde avhenger av ladede batterier. Batterispenning krever spesifikke ladespenninger. Batterier koster ofte like mye eller mer (avhengig av hvor mange batterier som er installert) som en ny elektrisk motor. Lading med landstrøm kan være treg. Alle kjøp som et resultat av disse anbefalingene er kun på kjøpers risiko.

Nå kommer elbåtene

Elan leverer sin første GT5 uten dieselmotor, og kjøperen er norsk.

Sailors for the Sea

Viktig melding fra styret

Et annerledes og vanskelig år går mot slutten. Vi ser dessverre at mange ikke har betalt årets medlemskontigent. TSF trenger sårt at våre trofaste medlemmer betaler. Det er viktig for årets drift, for selv med redusert aktivitet har vi en del utgifter som løper som vanlig. Vi har store planer og drømmer for foreningen videre, og håper dere alle vil være med å støtte oss gjennom dette spesielle året. Styret oppfordrer derfor alle medlemmer om å betale årets medlemsavgift.

Mvh Styret