SLIK FORTØYER DU BÅTEN DIN

Varsel fra havnesjefen i Trondhjems Seilforening

Havnesjefen har foretatt en befaring langs bryggene Skansen havn og i Kanalhavna, med fokus på forsvarlig fortøyning. Med henvisning til bestemmelsene i leieavtalen og i seilforeningens havnereglementet (se link) oppfordres den enkelte båteier om å foreta en gjennomgang av fortøyningene på egen båt.

Se også mer generell informasjon om vinteropplag av seilbåter her.

FORTØYNINGSINSTRUKS

Sjekk ut vãr havnereglement her

De fleste har gjort jobben på en god måte, men det er også registrert utilstrekkelig sikring og mangelfull fortøyning i enkelte båtplasser som f.eks.:

  • Båter uten spring på begge sider eller kun på en side.
  • Underdimensjonerte tau.
  • For slakke spring som ikke er avstemt med brest
  • Mangler helt eller delvis strekkavlastere (defekte)

NB!
Om bryggeanlegget skades som følge av utilstrekkelig fortøyning vil dette bli belastet eiers forsikringsselskap.

Eksempel på god fortøyning i marinaanleggene. (Foto copyright Marina Solutions)

Sjekk og løpende rigg (fall) ikke hamrer mot masta så det oppstår skader. Dette gjelder spesielt for båter i kanalhavna, hvor støy har ført til klager fra naboer. Vi er behjelpelig og kan bistå med råd og vink ved behov.

Kontakt: Foreningskontoret i kontortiden onsdager 0930-1700 Tlf.73531512 eller privat
Arve Flatås mob. 93218520 eller Ole J. Storaas mob. 41231007

Med vennlig hilsen
Rolf Sagmo Havnesjef

DEN NESTE ETA (Anslåtte ankomsttider)

Torsdag 25. februar (fra middag til midnatt)
  • Sam DAVIES (Initiatives-Coeur)
Søndag 28. februar / mandag 1. mars
  • Alexia BARRIER (TSE-4myplanet)
Fredag 5. mars / lørdag 6. mars
  • Ari HUUSELA (STARK)

Viktig melding fra styret

Et annerledes og vanskelig år går mot slutten. Vi ser dessverre at mange ikke har betalt årets medlemskontigent. TSF trenger sårt at våre trofaste medlemmer betaler. Det er viktig for årets drift, for selv med redusert aktivitet har vi en del utgifter som løper som vanlig. Vi har store planer og drømmer for foreningen videre, og håper dere alle vil være med å støtte oss gjennom dette spesielle året. Styret oppfordrer derfor alle medlemmer om å betale årets medlemsavgift.

Mvh Styret