VIKTIG MELDING TIL BÅTEIERE I TSF

Kraning av båter fra vinteropplag i Orkanger er fastsatt til: Lørdag 27. April kl. 0900.

Av Arve Flatås
  • Alt av krybbemateriell stativer og presenning må være fjernet fra området innen 1. mai.
  • Sommerlagring av krybber kan avtales med havneansvarlig i Båtklubben Terna mot avgift. Krybbene må merkes med navn og telefonnummer.
  • Det er påbudt med hjelm innenfor kranens arbeidsområde.

Serviceområdet på Skansen

Flere båteiere har søkt om å benytte serviceområdet før påske, og vil oppfordre til at flere melder seg på. Det er inntil videre satt av følgende datoer for kraning til og fra serviceområdet: Mandag 08.04, mandag 15.04, og torsdag 25.04. Alle dager fra kl. 1700.

  • Merk at det kun benyttes sertifiserte krybber og støttebukker som utleies av TSF.
  • Båter som står i vinteropplag på serviceområdet må fjernes innen 08.04. Båter som er klare kan sjøsettes samme dag.
  • Det er påbudt med hjelm innenfor kranens arbeidsområde.

Les også info på TSF hjemmeside under: HAVN – Serviceområdet på Skansen

MELDING OM VINTEROPPLAG

Kraning/oppsett for vinteropplag på Båtklubben Terna sitt område i Orkanger er satt til lørdag 20. oktober fra kl. 0900. Les også retningslinjer for opplag i sjøen. NB! Viktig lesing!

Merk!

All type vinteropplag på Skansen landområde og bølgedemper skal meldes til havnesjef@trondhjems-seilforening.no etter samme prosedyre som for Orkanger. Dette gjelder også Yngling, båthengere, og alt av andre båttyper innen jollemiljøet.

Klubbkontoret på Skansen vil være stengt onsdag 5. september og onsdager i ukene 37 (12 sep.), 38 (19 sep.), og 39 (26 sep.)
E-post til havnesjef@trondhjems-seilforening.no leses og vil bli besvart ved anledning.

Les mer om vinteropplag