Regatta

Trondhjems Seilforening har lange tradisjoner for regattaseiling. Regattakomiteén har ansvaret for å arrangere disse. For årets terminliste se under “Arrangement 2021”

Vi bruker Deltager.no som påmeldingssystem (her inngår også betaling), og SailWave for resultater som blir publisert her på hjemmesiden.

Spørsmål og andre henvendelser om regattaseiling i TSF kan rettes til regattakomiteen på epost.

Regattakomiteen 2021 består av:
  • Andreas Jahn (Komitéleder)
  • Knut Osen
  • Ingunn Fjeldass
  • Elisabeth Passano
  • Sigve Kjelstrup
  • Inge Hassel
Yngling regatta og treningsbåter