Jolletrening 2024

Info rundt nybegynnerkurs:

Vårens eneste nybegynnerkurs for barn! I løpet av en helg lærer barnet grunnleggende ferdigheter innen seiling. Avgiften inkluderer lunsj, jolle, trenere og lån av redningsvest. I utgangspunktet bør barna være ni år for å delta, eller fylle ni år i 2024. Trenerne har solid erfaring og trenerkurs fra Norges Seilforbund. Etter deltagelse på nybegynnerkurs kan man delta på ukentlige treninger i klubben. Dette foregår på tirsdager eller torsdager. Vi legger vekt på at barna skal få en trygg opplevelse av å seile. Trening med kullseiling foregår i trygge omgivelser i Pirbadet på lørdag kl. 07:00 – 09:00. Resten av kurset foregår på Skansen. Etter påmelding får man et informasjonsskriv om anbefalt påkledning.

Tidspunkter nybegynnerkurs:

Lørdag 27.04 kl. 07:00 – 15:00 ( 07:00 – 09:00 i Pirbadet).

Søndag 28.04 kl. 10:00 – 15:00.

Bli med! Seiling er gøy!

Tirsdags- og torsdagstrening for RS Feva og optimist:

Bli med på en morsom treningsdag i uka! Dette er trening for barn og ungdommer som har deltatt på nybegynnerkurs, seilcamp på Tautra, eller som har vært på treninger i tidligere år, og som mestrer grunnleggende styring av båten. Vi møtes kl. 17:30 på Klubbhuset på Skansen for en gjennomgang av vær og vind, før vi går ned til jollebrygga og rigger opp båtene. Det er to trenere for optimist og en for RS Feva. Avgift inkluderer bruk av båt, trenere, følgebåter, bensin og lån av redningsvest. Foreldre bytter på å lage kveldsmat etter trening. Ingen trening uten kakao! Treningen er ferdig kl. 20:00. Avgiften er for hele sesongen, april til oktober. I tillegg kommer medlemsavgift i foreningen. Barn som deltar på ukentlig trening må være medlem av hensyn til forsikring. Alder: 9 – 18 år.


Kveldsmaten er mobilfri, ettersom vi ønsker at barna skal bruke kveldsmaten til å bli bedre kjent!

RS Feva er for ungdommer.

Info tirsdagstrening: Første trening er tirsdag 16. april og vi holder på til og med tirsdag 25. juni. Etter sommerferien starter vi opp igjen tirsdag 20. august og holder på til tirsdag 1. oktober.


Info torsdagstrening: Første trening er torsdag 18. april og vi holder på til og med torsdag 20. juni. Etter sommerferien starter vi opp igjen torsdag 15. august og holder på til torsdag 3. oktober.