Grautskjeia 2024

Dato: Lørdag 18.mai

Sted: Skansen – Tautra

Adresse: Nedre Ila 10

Ansvarlig: Inge Hassel, tlf 922 07740, regatta@trondhjems-seilforening.no

Båtklasser: Turklasse og Nor-rating

Påmelding: https://www.letsreg.com/no/event/grautskjeia_2024_18052024#init

Seilingsbestemmelser: https://www.trondhjems-seilforening.no/wp-content/uploads/2024/05/SeilingsbestemmelserGrautskjeia_2024.pdf

intro

Grautskjeia er en klassiker på Strindfjorden. Åpen for alle seilende båter med eller uten ratingtall. Start ved Munkholmen og målgang på Tautra. På Cubaterrassen serveres nykokt grøt med smørøye etterfulgt av resultater og premiering. Start pinsefeiringen med Grautskjeia.

Tidsskjema 
  • Påmelding siste frist 18. mai kl. 08:00
  • Skippermøte på klubbhuset på lørdag kl 10:00.
  • Start 11:15
  • Grøt, resultater og sosialt på Cuba etter målgang 

Tautra

Tautra er fugleområde og marint våtmarksområde av internasjonal betydning. Området er underlagt vern som naturreservat hele året, men om våren når det er hekketid, er det områder som det er forbudt å ferdes i. Se skravert polygon på kartet under som markerer område som er forbudt å ferdes i. Vennligst respekter dette ved inn og ut-seiling til bøyehavnen og ved ferdsel med joller mellom båtene eller til/fra landgangsbrygga.

Mer informasjon om ferdsel på Tautra og på Svaet finner dere her:
https://www.trondhjems-seilforening.no/wp-content/uploads/2021/10/Ferdsel-i-strandsonen-og-bruk-av-jollerampen.pdf