Vinteropplag på land

Årets oppsett på Båtklubben Terna sitt område i Orkanger er satt til lørdag 16. oktober 2021 fra kl. 0900. Påmelding skjer ved å fylle ut Søknadsskjema for vinterlagring på Orkanger. Søknadsskjema på TSF hjemmeside HAVN – Vinteropplag på land.

Søknaden kan sendes elektronisk til: havnesjef@trondhjems-seilforening.no, eller med post til Trondhjems Seilforening, Postboks 9145, Ilsvika, 7428 Trondheim. Denne prosedyren gjelder også for medlemmer av Båtklubben Terna som ønsker vinteropplag på området. Svarfrist: Søndag 10. oktober. Maks. antall båter på land er ca. 30 stk.

Merk!

Oppsett av båter i regi av TSF er organisert som dugnad, så det forventes at alle tar sin del av arbeidet, helt til siste båt er kranet på land. Siste båt opp, blir første båt ut. Det vil være rasjonelt og fordele arbeidsoppgavene mellom 4 personer på brygga og 4 personer på opplagsområdet, i perioden kraning pågår.

Det er påbud om bruk av hjelm innenfor kranens arbeidsområde

Alle krybber skal være merket med navn og telefonnummer, være klargjort og i forsvarlig stand. På grunn av klager fra naboer til opplagsområdet, presiseres at løpende rigg må festes på en slik måte at den ikke slår mot masta i sterk vind. 

ORDENSREGLER FOR OPPLAGSPLASSEN PÅ ORKANGER

  • Alle krybber skal merkes med navn og telefonnummer.
  • Ved skraping av bunnstoff skal presenning legges under båten.
  • Alt avfall skal kastes i container ved opplagsplassen.
  • Spesialavfall som batterier og spillolje er båteiers ansvar.
  • Det er ikke tillatt med strøm om bord under vinteropplaget.
  • Krybbe og eventuell båtpresenning må tåle sterk vind og snølast.
  • Sjekk regelmessig at båten står trygt under vinteropplaget.
  • Unngå at løpende rigg slår i masten på grunn av vind.
  • Opplagsplassen skal være ryddet senest 14 dager etter utsett.
  • Sommerlagring, og utplassering av krybber avtales med havnesjefen i Båtklubben Terna Mob tlf. 976 68 652
Minner om at vinteropplag på sjøen både på Skansen og i Kanalhavna er båteierens ansvar.

Ha en fin høst!
22.09.21
Arve Flatås
Driftsleder