Strøm

Bilde av seilbåtmaster og et fyrtårn i Skansen

Bruk av strøm i TSFs havneanlegg

De fleste plassene i havna har tilgang på strøm.

For å hindre jordingsfeil / strømlekkasje i vannet, er det viktig at man kun benytter gummikabler og andre kabler som er godkjent for utendørsbruk.  Av samme grunn er det er ikke tillatt å bruke overganger og skjøtekontakter.

  • Strømkabler skal være av godkjent type beregnet for utvendig bruk.
  • Det er ikke tillatt å bruke overganger og skjøtekontakter
  • Strømkabelen må henge så slakt at båten kan beveges i lengderetningen.
  • Strømkabelen skal ikke forlates på kaia med spenning på, men kobles i fra marinaens stikkontakt og oppbevares ombord.
  • Tilkoblinger som ikke er i henhold til dette, vil bli koblet fra uten varsel.
Strømpunkter i Skansen marina

Alle strømuttakene kan låses med hengelås. Vi anbefaler leietakerne å holde strømuttakene låst. Trondhjems Seilforening og TSF Havn AS har ingen mulighet til å følge med hvem som evt. kobler seg til feil strømuttak. Strømregningen sendes til den som leier den tilhørende båtplassen.