Ventelister

De av medlemmene som har kommentarer eller nye opplysninger til listen, anmodes om å sende en e-post til havnesjefen eller ta direkte kontakt med driftskontoret (onsdager 0930–1700) på telefon 73531512 eller direkte til driftsleder på mobil 93218520.

Merk:

Man må ha søkt og mottatt bekreftelse på medlemskap i Trondhjems Seilforening før man sender inn søknad om havneplass! Søknader om havneplass fra ikke-medlemmer vil ikke bli behandlet.

Hilsen,
Arve Flatås
Driftsleder