Havne

Skansen og Kanalhavna

Trondhjems Seilforening (TSF) disponerer i dag i alt 242 båtplasser, hvorav 200 plasser på Skansen og 42 plasser i Kanalhavna.

Båtplassene er inndelt i kategorier fra 1 til 5 etter størrelsen. Det totale antall båtplasser er fordelt langs 7 flytebrygger som har betegnelsen Brygge B, C, D, E, G og H på Skansen, og Brygge F langs Frostakaia inne i Kanalhavna. Alle båtplassene er belyst og har tilgang på vann og strøm. For båtplasser i kategori 1 gjelder strøm etter avtale.

I tillegg disponerer TSF 2 bryggeplasser som benyttes til rampe for jolleseiling på Brygge E, 2 plasser for regattabåt og følgebåt på brygge D, 2 plasser for Yngling på Brygge B og 2 brygge plasser på Brygge D som Kajakk-klubben i dag låner uten vederlag, til en rampe for av og påstigning.

Havneanleggets utforming gir også en mulighet til utleie av 9 stk. ”1/2 plasser” utvendig langs kun en utrigger og delvis uten tilgang på strøm. Disse plassene leies ut til båteiere som for tiden ikke besitter aksjer i TSF Havn AS. TSF har pr. d.d. midlertidig overtatt administrasjonen av 2 båtplasser for aksjonærer som fortiden ikke har egen båt i anleggene.

NB! Slik anlegget er utformet i dag, er maksimal båtlende 12,90m. Dette betyr at vi ikke kan tilby plasser til båter over 42 fot.